Niemiecki rząd przygotowuje się do wprowadzenia znaczących zmian w opłatach drogowych i dodatkowych opłatach za emisję dwutlenku węgla dla ciężarówek, które będą obowiązywać od 1 grudnia 2023 roku. Te zmiany są częścią pakietu Modernizacji Ochrony Klimatu i mają na celu ograniczenie emisji CO2 oraz promowanie zrównoważonego transportu.

Nowe przepisy oznaczają wprowadzenie dodatkowej opłaty za emisję CO2 w wysokości 200 euro za każdą tonę emitowanego dwutlenku węgla przez pojazdy użytkowe. To zaowocuje dodatkową opłatą wynoszącą około 0,16 euro za każdy przejechany kilometr.

Dodatkowo, opłaty drogowe MAUT znacząco wzrosną z obecnych 0,19 euro za kilometr do 0,35 euro za kilometr, zależnie od klasy emisji ciężarówki. Starsze ciężarówki oraz te o niższych normach emisji będą podlegać wyższym opłatom.

Ciężarówki o masie powyżej 3,5 tony także zostaną objęte nowymi przepisami.

Aby dać wyobrażenie o potencjalnym wpływie tych zmian, dla przykładu trasa z DE24 Kiloni do DE90 Norymberga 706 km ciężarówką spełniającą normę Euro 6, obliczenia z oficjalnych tabel przedstawiają:

Obecne koszty MAUT: 134,36 euro Nowe koszty MAUT: 245,86 euro Przykładowy wzrost opłaty za jeden transport: 111,50 euro

Jakie działania realizujemy dla dobra naszych Klientów?

Odpowiadając na wprowadzone przez niemiecki rząd nowe opłaty, w New Wave International Cargo systematycznie podejmujemy kroki mające na celu zminimalizowanie wpływu tych zmian na naszych Klientów. Większość naszych transportów odbywa się przy użyciu floty pojazdów spełniających normę Euro 6, co przekłada się na obniżenie kosztów przewozu oraz redukcję emisji CO2.

Wprowadziliśmy innowacyjne strategie, takie jak rozwój transportu intermodalnego, wykorzystując różne rodzaje połączeń, w tym kolejowych i morskich. Dzięki temu efektywnie redukujemy opłaty drogowe oraz emisję dwutlenku węgla. Nasz doświadczony zespół ekspertów jest gotowy do opracowania dedykowanych rozwiązań, które pomogą ograniczyć koszty transportu, przy jednoczesnym dbaniu o środowisko. New Wave International Cargo koncentruje się na dostarczaniu usług, które nie tylko spełniają wymagania rynkowe, ale również wspierają zrównoważony rozwój oraz innowacje w redukcji emisji CO2

Perspektywa nieuniknionych podwyżek w kosztach transportu stawia nas wobec wyzwania, jednak dążymy do minimalizacji wpływu tych zmian na Klientów.

Prognozy sugerują, że nadchodzące zmiany regulacyjne skutkować będą wyższymi kosztami transportu. Jednakże New Wave International Cargo jest zaangażowana w podejmowanie środków mających na celu zminimalizowanie tych konsekwencji.

Poprzez ciągłe doskonalenie usług oraz wykorzystywanie bardziej ekologicznych rozwiązań, staramy się zaradzić rosnącym kosztom. Naszym priorytetem jest zapewnienie najefektywniejszych i najbardziej ekonomicznych rozwiązań w zgodzie z założeniami zrównoważonego rozwoju

Ostrzeżenie o zbliżających się przepisach w innych krajach:

Planowane zwiększenie opłat w Austrii od 1 stycznia 2024, co może spowodować wzrost opłat o 20% do 30%.

Zapowiedziane oczekiwane podwyżki opłat w Czechach od marca 2024 w wysokości od 10% do 15%.

Z wyrazami szacunku,
Zespół New Wave International Cargo sp. z o.o. sp. kom.

Zobacz również