Bądźmy w kontakcie

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia procesu zapytania handlowego, i w przypadku wyrażenia zgody, przesyłania informacji handlowych. Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie zapytania handlowego lub otrzymywania informacji handlowych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji zapytania handlowego w oparciu o obowiązujące przepisy. Podstawą prawną naszych działań jest art. 6 ust. 1 lit. a, b i c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych 2016/679/WE (dalej: RODO). W ramach realizacji procesu zapytania handlowego Twoje dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania, którego celem jest kierowanie do Ciebie ofert odpowiadających Twoim zapytaniom. Podstawę profilowania stanowi tu prawnie uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w zakresie szerszym odbywać się będzie na podstawie zgody wyrażonej poprzez kliknięcie przycisku wyślij w formularzu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Twoje dane osobowe zbierane są w celach przesyłania do Ciebie informacji handlowych, w tym do zachęcenia Cię do skorzystania z naszych produktów lub usług na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz też wyrazić zgodę na preferowaną formę, w jakiej informacje będą Ci przekazywane. Twoje dane osobowe będą przechowywane:
  • w odniesieniu do zapytań handlowych i realizacji zapytań handlowych do 5 lat od dnia przesłania zapytania.
  • w odniesieniu do działań marketingowych do czasu odwołania zgody.
W przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów marketingu w oparciu o wyrażoną zgodę, okresy przetwarzania mogą ulec skróceniu poprzez wycofanie zgody, a w przypadku przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, poprzez wniesienie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Czasy te mogą także ulec wydłużeniu ze względu na obsługę ewentualnych roszczeń. Masz prawo żądania dostępu do Twoich danych, sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego możesz ją w każdym momencie wycofać (również w zakresie poszczególnych form kontaktu z Tobą). Jeśli wycofasz zgodę, pamiętaj, że dane przetwarzane przed jej wycofaniem, były przetwarzane zgodnie z prawem. Aby wycofać zgodę oraz we wszelkich innych sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych, skontaktuj się z New Wave wysyłając wiadomość pod adres email: dpo@newwaveic.com lub pisząc pismo na adres Aleja Niepodległości 18, 02-653 Warszawa z dopiskiem do IOD. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa, www.uodo.gov.pl. Zarówno w odniesieniu do zapytań handlowych, jak i marketingu podanie danych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie zapytania handlowego lub otrzymywania informacji handlowych.

Klikając "wyślij" wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w opisanym wyżej procesie.

Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana.
Wystąpił problem z wysłaniem Twojej wiadomości. Spróbuj ponownie później.
Godziny pracy

Otwarte: poniedziałek – piątek 8 – 16
Zamknięte: sobota – niedziela oraz święta i dni wolne ustawowo

Pilny temat?

Nasza lokalizacja

EU Office
New Wave International Cargo Sp. z o. o. Sp. k.
al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa

Profile społecznościowe