Transport intermodalny

Transport intermodalny – Łącząc zyskujesz i dbasz o środowisko!

W odpowiedzi na potrzebę i mając na uwadze globalne trendy, New Wave International Cargo wprowadza połączenia intermodalne, stosując rozwiązania wspierające środowisko w myśl dyrektyw Unii Europejskiej.

Transport intermodalny

Transport intermodalny – Łącząc zyskujesz i dbasz o środowisko!

W odpowiedzi na potrzebę i mając na uwadze globalne trendy, New Wave International Cargo wprowadza połączenia intermodalne, stosując rozwiązania wspierające środowisko w myśl dyrektyw Unii Europejskiej.

Polska – Holandia

Transport intermodalny wdrożyliśmy poprzez stałą usługę łączącą przewóz drogowy z kolejowym na trasie Polska-Holandia, planując nieustannie poszerzać portfolio o kolejne cykliczne kierunki z wykorzystaniem zarówno transportu kolejowego, drogowego, jak i frachtów morskich do wielu miejsc na świecie.

Działamy w trosce o ekologię

Wzrost znaczenia ochrony środowiska stał się palącym tematem, dlatego nieustannie poszukujemy proekologicznych rozwiązań dla zrównoważonego rozwoju. Podążając w myśl zobowiązania UE dla osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, wdrażamy nowe przewozy intermodalne, chcąc uczestniczyć m.in. w redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Ograniczenie śladu węglowego wpisuje się w nowy trend odpowiedzialnego biznesu. Kontrahenci coraz częściej wybierają rozwiązania, które dążą do synergii działań na rzecz zrównoważonej polityki środowiskowej.

Zdobytą wiedzę Jako pierwsi przełożyliśmy kilkunastoletnią wiedzę z obszaru transportu intermodalnego, zdobytą na rynku amerykańskim, odpowiadając na zapotrzebowanie po stronie europejskiej i tym samym stając się integratorem licznych środków transportu w jednolitym systemie, który umożliwia płynne i efektywne przemieszczanie się towarów.

Polska – Holandia

Transport intermodalny wdrożyliśmy poprzez stałą usługę łączącą przewóz drogowy z kolejowym na trasie Polska-Holandia, planując nieustannie poszerzać portfolio o kolejne cykliczne kierunki z wykorzystaniem zarówno transportu kolejowego, drogowego, jak i frachtów morskich do wielu miejsc na świecie.

Działamy w trosce o ekologię

Wzrost znaczenia ochrony środowiska stał się palącym tematem, dlatego nieustannie poszukujemy proekologicznych rozwiązań dla zrównoważonego rozwoju. Podążając w myśl zobowiązania UE dla osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, wdrażamy nowe przewozy intermodalne, chcąc uczestniczyć m.in. w redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Ograniczenie śladu węglowego wpisuje się w nowy trend odpowiedzialnego biznesu. Kontrahenci coraz częściej wybierają rozwiązania, które dążą do synergii działań na rzecz zrównoważonej polityki środowiskowej.

Zdobytą wiedzę Jako pierwsi przełożyliśmy kilkunastoletnią wiedzę z obszaru transportu intermodalnego, zdobytą na rynku amerykańskim, odpowiadając na zapotrzebowanie po stronie europejskiej i tym samym stając się integratorem licznych środków transportu w jednolitym systemie, który umożliwia płynne i efektywne przemieszczanie się towarów.

Kolej na nową erę!

Kolej cechuje znikoma produkcja CO². Przewozy z wykorzystaniem transportu szynowego pozwalają zredukować emisję dwutlenku węgla aż do 90% i obniżyć koszty nawet o 30%*.

Spedycje kolejowe przekładają się także na znaczne zmniejszenie ruchu ciężkich pojazdów na drogach i przejściach granicznych, służąc środowisku. Pociągi zużywają znacznie mniej energii do przewożenia towarów w porównaniu z pojazdami spalinowymi, co realnie przekłada się na finalny koszt usługi transportowej.

Ponadto intermodalny transport wykorzystujący kolej wyróżnia się większą regularnością i punktualnością z racji lepszej odporności na warunki pogodowe, a także mniejszą wypadkowością. Stanowi odpowiedź na wyzwania jakie stawia rynek w odniesieniu do niedoboru kierowców oraz ciągłego wzrostu cen paliw.

*w zależności od długości realizowanej trasy

Kolej na nową erę!

Kolej cechuje znikoma produkcja CO². Przewozy z wykorzystaniem transportu szynowego pozwalają zredukować emisję dwutlenku węgla aż do 90% i obniżyć koszty nawet o 30%*.

Spedycje kolejowe przekładają się także na znaczne zmniejszenie ruchu ciężkich pojazdów na drogach i przejściach granicznych, służąc środowisku. Pociągi zużywają znacznie mniej energii do przewożenia towarów w porównaniu z pojazdami spalinowymi, co realnie przekłada się na finalny koszt usługi transportowej.

Ponadto intermodalny transport wykorzystujący kolej wyróżnia się większą regularnością i punktualnością z racji lepszej odporności na warunki pogodowe, a także mniejszą wypadkowością. Stanowi odpowiedź na wyzwania jakie stawia rynek w odniesieniu do niedoboru kierowców oraz ciągłego wzrostu cen paliw.

*w zależności od długości realizowanej trasy

Razem na czele innowacji

New Wave International Cargo łącząc możliwości jakie przynosi transport drogowy intermodalny, daje wyraźny sygnał dla całej branży do dalszych innowacji.

Wspólnie kształtujmy przyszłość logistyki, otwierając drzwi do rozwiązań opartych na odpowiedzialnym biznesie i świadomości ekologicznej.

Razem na czele innowacji

New Wave International Cargo łącząc możliwości jakie przynosi transport drogowy intermodalny, daje wyraźny sygnał dla całej branży do dalszych innowacji.

Wspólnie kształtujmy przyszłość logistyki, otwierając drzwi do rozwiązań opartych na odpowiedzialnym biznesie i świadomości ekologicznej.