5 rzeczy, na które warto zwrócić uwagę przy planowaniu transportu w 2024 roku. Rozmowa z Agnieszką Zielińską, Partnerem ds. Rozwoju Organizacyjnego w Działach Sprzedaży i Operacji, o wyzwaniach jakie stawia rekrutacja w dobie recesji i wysokiej konkurencyjności wśród firm transportowych.

Czym jest Transport na 5’tkę?

Seria 5 wywiadów, która w ciągu najbliższych 5 miesięcy będzie dla Was przydatną wiedzą w pigułce. Wypowiedzi 5 ekspertów z branży transportowo-spedycyjno-logistycznej pozwolą Wam zaplanować bezpieczny transport przy optymalizacji jego kosztów. Czym się kierować? Na co zwracać uwagę? Zapraszamy do lektury!

Agnieszka Zielińska ekspertka z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich w obszarze HR, rozwoju i edukacji, były nauczyciel akademicki, autorka publikacji naukowych i artykułów z obszaru kształcenia i tematyki HR. Od kilku lat specjalizuje się w budowaniu i rozwoju zespołów sprzedażowo – operacyjnych w branży TSL oraz w efektywnym zarządzaniu kapitałem ludzkim, a także strategicznym wsparciu dla biznesu. Jej zawodową pasją jest pozyskiwanie i rozwijanie talentów, odpowiadających za tworzenie trwałych relacji z Klientami, opartych na profesjonalnych rozwiązaniach w obszarze transportu morskiego, drogowego i lotniczego. Prywatnie miłośniczka podróży, tych małych i dużych, a także mistrzyni ogrodnictwa, która bierze sprawy w swoje ręce, gdy trzeba przystrzyc trawnik lub przesadzić drzewo.

NWIC: Agnieszko, czy mogłabyś nam nakreślić jaką rolę odgrywa Partner ds. rozwoju organizacyjnego w dziale sprzedaży i operacji w firmie transportowej i z jakimi wyzwaniami mierzy się w dobie recesji na rynku spedycji?

Agnieszka: Moją główną rolą jako Partnera ds. Rozwoju Organizacyjnego i HR Business Partnera w firmie transportowej jest wspieranie strategicznych celów firmy poprzez skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi. W dobie recesji na rynku spedycji, kluczowym wyzwaniem jest utrzymanie wysokiej motywacji i zaangażowania pracowników, a także efektywna rekrutacja i retencja pracowników, co jest niezbędne do utrzymania konkurencyjności. Ważne jest także budowanie elastycznych zespołów, które potrafią szybko adaptować się do zmieniających się warunków rynkowych.

Branża transportowa przez ostatnie lata mierzy się z rotacją pracowników, wynikającą z nasycenia rynku firmami transportowo-spedycyjnymi i dostępu do szerokiego wachlarza konkurencyjnych ofert pracy. Analizując i obserwując taki stan rzeczy, nieustannie opracowuję i wdrażam skuteczne strategie rozwoju i utrzymania talentów w organizacji. Transport, spedycja i logistyka to branża, która wymaga umiejętnego zarządzania różnorodnym zespołem, w skład którego wchodzą osoby o odmiennych kwalifikacjach i kompetencjach. Wymaga to wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych oraz odpowiedniego podejścia do zarządzania zróżnicowanymi zespołami. Ogromna dynamika pracy, związana często z nieprzewidywalnością zdarzeń wymaga od pracowników dużej odporności na stres, umiejętności szybkiego podejmowania decyzji i wielozadaniowości, co w perspektywie czasu może prowadzić do zmęczenia, czy wręcz wypalenia zawodowego, dlatego nieustannie monitoruję dobrostan pracowników i wdrażam programy wsparcia, czy inicjatywy prozdrowotne. Codziennie wspieram liderów i managerów w rozwoju i umacnianiu zespołów, a przy tym dbam o utrzymanie harmonijnej atmosfery w pracy, szczególnie w stresujących warunkach operacyjnych, co wymaga umiejętności mediacji i rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy.

Podsumowując, moja rola w organizacji wymaga dobrego rozumienia biznesu i jego potrzeb, tak, by podejmowane przeze mnie działania w obszarze HR służyły zarówno skutecznej realizacji celów biznesowych, jak i zaspokajały indywidualne potrzeby pracowników.

NWIC: : Jakie wartości są według Ciebie najważniejsze w firmie o profilu logistycznym i jakie inicjatywy promujące kulturę organizacyjną mogą być realizowane?

Agnieszka: Z pewnością kluczowe są wartości takie jak zaufanie, innowacyjność, współpraca i odpowiedzialność. Każda z tych wartości wydaje się oczywista i uniwersalna, ale odgrywa istotną rolę w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania firmy i tworzeniu środowiska pracy, w którym pracownicy mogą się rozwijać i osiągać sukcesy.

Złożone procesy logistyczne wymagają płynnej koordynacji działań między różnymi działami i zespołami, często w rozproszonej strukturze, stąd poza twardymi procedurami związanymi z obsługą procesów zaufanie i wzajemna współpraca są absolutnie niezbędne, od nich bowiem zależy efektywność operacyjna.

W obszarze HR podejmuję liczne inicjatywy, takie jak programy mentoringowe, projekty międzydziałowe oraz wydarzenia integracyjne, które wspierają budowanie silnych więzi między pracownikami, a to przekłada się na jakość współpracy i wzajemne zaufanie.
Te same wartości przyświecają nam na każdym kroku współpracy z naszymi Klientami i Partnerami, ich zaufanie do nas budujemy nie tylko dbając o jakość świadczonych usług i optymalizację procesów, ale także o relacje oparte na zaufaniu, co wymaga od nas transparentności, uczciwości i kooperacji w wielu obszarach.

Rynek stale ewoluuje i obliguje do wprowadzania nowoczesnych technologii oraz metod zarządzania łańcuchem dostaw, innowacyjność jest więc niezbędnym elementem w organizacji w naszej branży. Firmy muszą być otwarte na zmiany i gotowe do inwestowania w rozwój technologiczny. Odwaga rozwojowa zapewnia firmom przenoszenie ich biznesu na wyższy poziom, stąd i my nieustannie dbamy o ów rozwój, poprzez między innymi warsztaty z zakresu nowych technologii, czy programy szkoleniowe w zakresie digitalizacji procesów. Zachęcając pracowników do kreatywnego myślenia i podążania w myśl innowacji, rozwijamy ich kompetencje, jednocześnie umacniając poczucie wartości w zespole.

Odpowiedzialność w logistyce ma wiele wymiarów – od odpowiedzialności za dostarczanie towarów na czas, poprzez dbałość o jakość obsługi Klienta, aż po odpowiedzialność za środowisko. Jako HR Business Partner staram się promować w firmie odpowiedzialność indywidualną i zbiorową, poprzez m.in. szkolenia z zakresu zarządzania jakością, inicjatywy związane z ochroną środowiska, takie jak redukcja emisji CO2 czy recykling, oraz programy CSR.

Tutaj warto wspomnieć również, że promowanie kultury organizacyjnej może obejmować również:

  • programy rozwojowe dla pracowników, szkolenia i certyfikacje, co pomaga nie tylko w podnoszeniu kwalifikacji, ale także w zwiększaniu zaangażowania i lojalności pracowników.
  • warsztaty z zakresu umiejętności miękkich, jak komunikacja, zarządzanie stresem, praca w zespole czy liderstwo, które są kluczowe w dynamicznej branży logistycznej.
  • inicjatywy integrujące zespoły, wspólne projekty, zespołowe wyzwania, a także wydarzenia firmowe, takie jak firmowe wyjścia, zespołowe integracje, czy wspólne świętowanie sukcesów, budujące silniejsze więzi i wspierające współpracę.

NWIC: Czy według Ciebie podejmowane działania w obszarze HR przekładają się na optymalizację procesów sprzedażowo – operacyjnych w firmie?

Agnieszka: Zdecydowanie. Ja źródło sukcesu organizacji dostrzegam zawsze w człowieku. Stąd otwierając drzwi firmy przed nowym talentem zawsze dbam, by nie zamykać go w ustalonych i utartych schematach funkcjonowania firmy, ale stwarzać przestrzeń do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, które firma może wykorzystać do podniesienia jakości procesów, zarówno w sprzedaży naszych usług, jak i w ich realizacji. Dlatego poza rozwojem pracowników opartym na szkoleniach wewnętrznych czy zewnętrznych, staram się wspierać managerów w wykorzystaniu pełnego potencjału nowego talentu w ich zespole. Wdrażamy, szkolimy i pomagamy w adaptacji w nowym miejscu pracy, ale także sami czerpiemy z wiedzy i doświadczenia, które wnosi nowy pracownik.

NWIC: Gotowa na pytanie, które zadajemy każdemu z Was? Jak znaleźć zaufaną firmę logistyczną dla mojego biznesu, unikając pomyłek i rozczarowań?

Agnieszka: Nie wymyślę tu nic nowego, czego nie usłyszałbyś wcześniej.

Jeśli jesteś potencjalnym Klientem sprawdź, jak długo firma działa na rynku i jakie ma doświadczenie w obsłudze branży, w której sam działasz. Firmy z długim stażem zazwyczaj mają wypracowane i sprawdzone procesy, a także większe zasoby, co gwarantuje rzetelny serwis i dobrą długofalową współpracę. Poszukaj też opinii i referencji od innych Klientów, którzy korzystali z usług danej firmy logistycznej. Pozytywne recenzje i rekomendacje mogą być dobrym wskaźnikiem jakości usług i zadowolenia.  Upewnij się, że firma posiada odpowiednie certyfikaty jakości, takie jak ISO, IFS oraz spełnia standardy branżowe. Certyfikaty te świadczą o zaangażowaniu w utrzymanie wysokiej jakości usług i zgodności z przepisami.
Nawiąż bezpośredni kontakt, aby omówić szczegóły współpracy. Podczas rozmowy zwróć uwagę na sposób komunikacji, elastyczność oraz gotowość do dostosowania się do specyficznych potrzeb Twojego biznesu. I jako HR’owiec z powołania powiem: zawsze warto się spotkać, poznać firmę, poczuć jej tętno i atmosferę pracowniczą, bo jeśli te są zdrowe, zdrowy jest cały organizm.

NWIC: Przyszłość HR w branży transportowej Twoimi oczami to? Czy masz jakieś rady dla osób chcących rozwijać się w tym kierunku?

Agnieszka: Przyszłość branży logistycznej to pewnie dalsza digitalizacja i automatyzacja różnych procesów, a także rosnące znaczenie analizy danych w podejmowaniu decyzji HR. Decydujące będzie również rozwijanie kompetencji związanych z zarządzaniem zmianą oraz budowanie elastycznych i odpornych zespołów. Ale trzeba zawsze pamiętać, że firma to jednak przede wszystkim zwykli, a jednocześnie wyjątkowi ludzie i w tym nieustannym technologicznym i coraz bardziej konkurencyjnym pędzie po sukces nie można zapominać o tym, że można go osiągać razem, zarówno w wymiarze ogólnofirmowym, jak i jednostkowym.

Zawsze powtarzam żartobliwie, że HR to nie praca, a posługa, więc życzę wszystkim pracownikom HR – nie tylko w branży logistycznej – podobnej pasji i codziennej uważności, by finalnie świętując sukcesy organizacji, móc świętować także sukcesy pracowników.

NWIC: Dziękujemy za wywiad

Agnieszka: Ja również bardzo dziękuję😊

 

Zobacz również