Dania ?? – Rumunia ??
3 zestawy, 45,5 m długości całkowitej ?

Za zdjęcia dziękujemy naszemu spedytorowi Pawłowi❗