Od pierwszego dnia wojny staramy się nieść pomoc humanitarną potrzebującym na Ukrainie. Pomogliśmy wydostać się wielu ludziom, a setkom przynieśliśmy pomoc.
Dlatego też odpowiedzią na te potrzeby jest Fundacja BE A HERO UA, którą NWIC wspiera każdego dnia.

Transparentność działań jest dla nas bardzo ważna, stąd potrzeba stworzenia Fundacji.

Zachęcamy do przyłączenia się do Nas i wsparcie naszych działań.

Informacje odnośnie naszych działań, zbiórek można śledzić  na facebook-u @beaheroua

Zbieramy pieniądze na zakup środków ochronnych dla osób, które pozostały na terenie Ukrainy poprzez zbiórkę publiczną.

100% zebranych środków jest przeznaczana na cel w jakim powstała zbiórka.

NUMERY KONT BANKOWYCH:

PLN:
72114021050000483145001001
PL72114021050000483145001001
BREXPLPWXXX

EURO:
45114021050000483145001002
PL45114021050000483145001002
BREXPLPWXXX

USD:
18114021050000483145001003
PL18114021050000483145001003
BREXPLPWXXX

PAYPAL:

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=HNU4W8UFWHB6L

Transparentność działań jest dla nas bardzo ważna, stąd potrzeba stworzenia Fundacji.